Saturday, March 20, 2010

Kétszintű bankrendszer - pénzügy és számvitel

Mutassa be a magyar pénzügyi intézményrendszert!Ismertesse a pénzügyi intézmények típusait!Sorolja fel a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások körét,főbb jellemzőit!Tegyen különbséget a passzív, az aktív és a semleges bankügyletek között!

• Ma Magyarországon kétszintű bankrendszerben működik a piacgazdaság.• Ez azt jelenti,hogy az első szinten a jegybank, (központi bank) áll. A második szinten helyezkednek el a kereskedelmi bankok(hitelintézetek) ill. a pénzügyi vállalkozások.• A kétszintű bankrendszernek jellemzője,hogy a jegybank csak a kereskedelmi bankokkal áll közvetlen kapcsolatban. A kereskedelmi bankok állnak kapcsolatban a gazdasági alanyokkal,(pl. háztartások, vállalkozások). • TípusokMNBPénzügyi intézmény Hitelintézet Pénzügyi vállalkozás Bank Szakosított hitelintézet Szövetkezeti hitelintézet(Fejlesztési bank ) (Takarékszövetkezet)• Magyarországon az MNB tölti be a jegybank szerepét. Amely független szervként működik,ill. csak az államnak tartozik...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]


Gazdaságpolitika - pénzügy és számvitel

Definiálja a gazdaságpolitikát és a pénzügypolitikát! Határozza meg céljait,feladatait,sorolja fel részterületeit!Beszéljen részletesen a monetáris politika megvalósulásának eszközeiről!Sorolja fel a jegybank alapvető feladatait, ismertesse az MNB szervezeti felépítését! GazdaságpolitikaA gazdasági célok kijelölését, célok eléréséhez szükséges eszközök,módszerek és intézkedések összességét jelenti. Az általános politika egyik eleme, ezért az elérendő célokat az állam irányozza elő. Megvalósítása az állami vezetés feladata.Céljai:·         a gazdaság működőképességének biztosítása,·         a társadalmi szükségletek magasabb szintű kielégítése·         a társadalmi jólét kielégítése.Részterületei:·         pénzügypolitika·        ...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]


Monday, October 19, 2009

Mi a kommunikáció?

Alapfogalmak:

Közlemény:

Forrás (adó):

Jelátalakító:

Kódoló:

Információs csatorna:

Dekódoló:

Nyelő (vevő):

Zaj:

Simplex: egyirányú átviteli mód. Az egyik gép az adó, a másik a vevő. Ilyen átviteli módon működik például a rádió vagy a televízió.
Half-duplex: változó irányú átviteli mód. Mindkét gép lehet adó vagy vevő, de egy időben csak az egyik irányú adatátvitel lehetséges. Ilyen átviteli módon működik, pl. a CB rádió.
Duplex: kétirányú átviteli mód. Mindkét gép egy időben lehet adó és vevő. Ilyen átviteli módon működik, pl. a telefon.

A kommunikáció etológiai meghatározása

Az emberi kommunikáció (és ezen belül az emberi nyelv is) az állati kommunikáció egyik típusa, amely (szemben a racionalisták által vallott referenciális tudásátadással) úgy fogható fel, mint egy élőlény (akár állat, akár ember) olyan viselkedési aktusa, amely megváltoztatja egy másik állat/ember magatartásának valószínűségi mintázatát olyan módon, hogy ez a kommunikáló élőlény számára, sok eset átlagában, fennmaradása, szaporodása szempontjából előnyös.

Tömegkommunikáció

A tömegkommunikáció azon kommunikációs csatornák összefoglaló neve, melynek célja a lehető legtöbb ember egyidejű elérése (rendszerint annyi embert, amekkora az adott ország teljes lakossága). A kifejezés az 1920-as években született, az első, teljes országokat lefedő rádióadók létesülésekor, illetve a hatalmas példányszámban, nem egy esetben már más országokban is terjesztett napi és hetilapok, magazinok jellemzésére. A tömegkommunikáció egyes kritikusai szerint olyan tömegkultúrát alakít ki, melyben a szociális kapcsolatok jelentősen atomizálódnak (a lehető legminimálisabbra csökkennek), mely révén az emberek roppant fogékonnyá válnak a modern tömegkommunikáció behatásaira, elsősorban a propaganda és a reklámok révén.

Informatikai eszközök az irodában

Az utóbbi években felgyorsult technikai fejlődés miatt az irodában a modern informatikai eszközök nélkülözhetetlenné váltak mert a régiek(telex, távirat) lassúsága miatt nem tudta kiszolgálni az igényeket Úgy, mint a:

Számítógép:

Információ megszerzésére, tárolására, feldolgozására és továbbítására használható. Többirányú kommunikációs eszköz.

Fax:

Információ megszerzésére és továbbítására használható. Tárolásra is alkalmas de nem biztonságos mert a hőérzékeny papíron könnyen elveszhet az információ. Ezeket a dokumentumokat archiválni kell. Többirányú kommunikációs eszköz.

Telefon:

Információ megszerzésére és továbbítására használható. Tárolásra az üzenetrögzítőt és hangpostán lehetséges Többirányú kommunikációs eszköz.

Rádió:

Információ megszerzésére használható. Egyirányú kommunikációs eszköz. Nagy tömegeket lehet vele elérni.

Újság:

Információ megszerzésére használható. Egyirányú kommunikációs eszköz. Nagy tömegeket lehet vele elérni. Előnye a rádióval szemben hogy akárhol és akármikor hozzáférhetünk az adatokhoz.

Szakkifejezések

Jel, Jelátalakító, Kódoló, Információs csatorna Dekódoló, Nyelő (vevő) Zaj, etológiai.

Saturday, August 8, 2009

Érettségi FELADATOK - 1999.4.26

1. (4 pont)

Írja a logikai ÉS műveletek eredményeit a kipontozott helyekre!A B Eredmény

érték érték A ÉS Ba. 0 1 …….

b. 1 0 …….

c. 1 1 .……

d. 0 0 …….2. (6 pont)

Írja fel a következő tízes számrendszerben megadott számokat tizenhatos számrendszerben!Tízes tizenhatos

Számrendszera. 111 ………….

b. 88 ………….

c. 1 ………….

d. 0 ………….

e. 254 ………….

f. 128 ………….3. (1 pont)

Karikázza be a helyes meghatározás betűjelét!

A Cache memória:a. Az operatív memória 640 kbyte és 1 Mbyte közötti része.

b. Egy külön tár, amely az adatátvitelt gyorsítja a tár és a számítógép többi egysége között.

c. A mikroprocesszor belső regisztereit összesítve jelenti

d. Egy olyan tároló, amelyet gyorsan csatlakoztathatunk a számítógéphez.

e. Egy olyan nagy tárlóképességű külső eszköz, amely a fix lemezeknél...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]


Wednesday, May 27, 2009

Érettségi gyakorlat

1. Párosítsa az eszközöket a kategóriákkal! (6 pont)Szkenner képbevitel

ROM fényképezés

Videokártya memória

Cache képernyő-input

Digitális kamera monitor vezérlés

Touch screen memória gyorsítás2. Mit jelölnek az alábbi betűszavak? (4 pont)HUB ………………………………………………………………………………

ALU ………………………………………………………………………………

SQL ………………………………………………………………………………

OLE ………………………………………………………………………………3. Váltsa át 2-es majd 16-os számrendszerbe az alábbi számokat! (4 pont)47=……………………….2

=……………………….16

39=……………………….2

=……………………….164. Végezzük el a következő műveleteket, és az eredményeket alakítsuk vissza 10-es számrendszerbeli számokká! (4 pont)11001010 11100101

- 10010110 +100110015. Írjuk fel az alábbi logikai kifejezés igazságtábláját! (4 pont)Not(A and B) xor C6. (4 pont)

Írjuk be a (;=) relációjeleket a következő információ egységek közé!1 bájt 8 bit

1024 bájt 1 Mbájt

1 Tbájt 1024 Gbájt

1 word 2 bájt

7. Az alábbi...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]


Wednesday, April 22, 2009

TÁBLÁZATKEZELÉS (EXCEL) BEVITEL, SZERKESZTÉS, FORMÁZÁS FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

1. (44.) (1 pont)

Jelölje be a helyes válasz betűjelét!

Mit jelent számunkra, ha egy cellában a konkrét adatok helyett

####### szám-jelek jelennek meg?

a. A képernyő nem képes olyan felbontásra, amely megjelenítené

a konkrét adatot abban a betűtípusban.

b. A program hibás.

c. Az adatok a cellához képest túl hosszúak és így nem jeleníthetők

meg.

d. Az adatok a cellához képest nem elegendőek, továbbiakra van még

szükségünk.2. (45.) (1 pont)

Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

Mi a teendő,ha egy cellában a konkrét adat helyett ####### szám-jelek

jelennek meg?

a. A képernyő nem képes olyan felbontásra, amely megjelenítené

az adatot abban a színben.

Teendők: "Lehetőleg válasszunk egy másik színt."

b. A program megsérült.

Teendők: "Indítsuk el vagy telepítsük újból a programot.

c. Az adatok a cellához képest túl hosszúak és így nem jeleníthetők meg.

Teendők: "Az oszlop szélességét kell akkorára növelni, hogy

beleférjen."

3. (46.) (1 pont)

Ha a Normál...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]


SZÖVEGSZERKESZTÉS (WORD) ÖSSZES FELADAT

1. (6 pont)

Egészítse ki a hiányos mondatokat!A .............. programok azt a célt szolgálják, hogy egy levél, irat,

űrlap, nyomtatvány, kiadvány, egyszóval ..........................

esztétikus elkészítését megkönnyítsék. Ezeknek a programoknak az a

legfontosabb előnyük az írógéppel szemben, hogy a beírt szöveg bármikor

könnyedén ........................, a szöveg megírására sokféle .........

............ használhatunk, és magát a szöveget ......................

helyett .......................... tárolhatjuk.

2. (2 pont)

Karikázza be a helyes válaszok betűjelét!

Válassza ki azokat a hardver eszközöket, amelyek közvetlenül input

eszközként szolgálhatnak egy szövegszerkesztő program használatakor!a. billentyűzet

b. scanner

c. egér

d. Külső lemez egység (FDD)

e. Belső lemez egység (HDD)

3. (1 pont)

Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

Válassza ki a végrehajtás szerinti legalacsonyabb szintű utasítást!a. dokumentum mentése

b. egy bekezdés...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]